Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://szekhelyszolgaltatas.akciosan.com.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (GDPR) alapelveket fogalmaz meg és biztosítja az ezeknek való megfelelés keretét.

E rendeletet kell alkalmazni:

 • személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére
 • nem automatizált az adatkezelés de valamilyen nyilvántartási rendszer részét képezi vagy a részévé kívánják tenni

Az EU területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók számára kötelező érvényű.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Személyes adat: a természetes személy közvetve vagy közvetlenül azonosítható

Ezen weboldal esetében : a felhasználó IP-címe

Amennyiben rendelés/érdeklődő űrlapot is kitölt : neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe (e-mail).

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Kapcsolatfelvételi űrlapok
Sütik

Ha hozzászólást ad a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott neve, e-mail-e és webcíme eltárolásával egy sütiben. A tárolás az Ön kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltenie. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

Hivatalos megkeresés esetén kötelesek vagyunk kiadni a cégek adatait rendőrségnek, bíróságnak, NAV-nak, VPOP-nek.

Kapcsolati adatok

Szabados Irén Ilona EV.
Nyilvántartási szám: 3706475
Nyilvántartásba vétel dátuma: 1991. 09. 30
Székhely: 2080 Pilisjászfalu Hóvirág utca 9

További információk

· Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan meghatározza.

·  Adatfeldolgozó: Szabados Irén Ilona (adatkezelő)

·  Érintett: a személyes adat tulajdonosa.

·  Adatvédelmi incidens: biztonsági sérülés, amikor a kezelt vagy továbbított személyes adat(ok) véletlenül vagy jogellenesen megsemmisül, elveszik, megváltozik, jogosulatlan közlés történik vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki.

·  A GDPR adatkezelési elvei:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • Célhoz kötöttség
 • Adattakarékosság
 • Pontosság (naprakészség)
 • Korlátozott tárolhatóság (csak a kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig és formában)
 • Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság, technikai intézkedések, titkosítás)
 • Elszámoltathatóság (az adatkezelő felel a fenti elvekért és igazolni kell a megfelelést)

Az adatkezelésnek kell lennie konkrét céljának, amihez társul egy konkrét jogalap is.

·  Jogalapok:

 • az érintett hozzájárulása
 • szerződés teljesítéséhez szükséges (az érintett az egyik fél)
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (adatkezelőre vonatkozóan)
 • létfontosságú érdek érvényesítéséhez szükséges (érintett vagy harmadik fél)
 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
 • jogos érdek (az adatkezelőre vonatkozóan) – mérlegelni kell

A hozzájárulás egyértelműen megkülönböztető módon előadott kell legyen, valamint ezt az adatkezelőnek igazolnia kell. Bármikor visszavonható.
Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető tájékoztatást ad könnyen hozzáférhető formában – világosan és közérthetően megfogalmazva. (az észszerűségen túl díjat számíthat fel a tájékoztatásért)

Ez tartalmazza :

 • adatkezelő kiléte és elérhetősége(i)
 • személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
 • ha van, az adatok címzettje
 • adatok tárolásának időtartama, vagy erre vonatkozó szempont
 • az érintett jogai
  (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás vagy visszavonás, adathordozás)
 • felügyeleti hatóság elérhetősége ahova panaszt nyújthat be
 • köteles-e megadni az adatokat és ha megtagadja az milyen következmény(ekk)el jár
 • van-e automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás ami következmény(ekk)el jár
 • ha nem az érinttettől van, akkor az adatok forrását

·  Az adatkezelő feladatai:

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik.
Az érintett(ek) tájékoztatása többek közt a kezelt adatok típusairól; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról; az érintetti jogairól az adatkezeléssel összefüggésben.
Ezeket az intézkedéseket felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
Ha az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz.

Szabados Irén Ilona (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók megadott személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázási feladatok) végrehajtása érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, az Önnel fennálló jogviszony fennállásáig őrzi meg. A jogviszony megszűnését (a szerződés teljesítését) követően személyes adatait – amik a számlán szerepelnek – alapesetben a jogszabályban meghatározott további 8 évig tároljuk.