Mikor van szükség kézbesítési megbízottra?

Két esetben lehet szükség kézbesítési megbízottra.

Magánszemélynek:

Magánszemélynek jelzáloghitelek esetén, amikor a kölcsön devizabelföldi adósai tartósan külföldön tartózkodnak vagy devizakülföldi személyekről van szó, az ügyletben pedig nem szerepel olyan személy, aki folyamatosan Magyarországon tartózkodik, a pénzintézet által feladott küldeményeket a kézbesítési megbízott veszi át az adós nevében.

Cégnek:

A Magyarországra cégalapítási szándékkal érkező külföldiek – nem meglepő módon – leginkább korlátolt felelősségű társaságot vagy részvénytársaságot alapítanak, de igen nagy népszerűségnek örvend a fióktelep és a közvetlen kereskedelmi képviselet is.

Bármelyik fent felsorolt jogi személy típusról is legyen szó, a cégalapítás során minden bizonnyal gondoskodni kell kézbesítési megbízottról. Amennyiben ugyanis a cégbejegyzési kérelemben – akár vezető tisztségviselőként, akár tagként – külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni.

Fontos szabály, hogy kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai, vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai összeférhetetlenségi okokból nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez minden esetben mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. Ennek hiánya esetén ugyanis a cégbejegyzési kérelmet az illetékes cégbíróság hiánypótlás nélkül vissza fogja utasítani.

A kézbesítési megbízott feladata kizárólag az, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye és azokat részére továbbítsa. Más feladata nincs.

A cégtörvény törvényi vélelmet állít fel a bíróság vagy más hatóság által a külföldi személynek címzett, de a kézbesítési megbízott részére megküldött okirat kézbesítésével kapcsolatban: a hatályos törvényi rendelkezések alapján, a bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.

  Név (kötelező)

  E-mail cím (kötelező)

  Tárgy
  [Megrendelés]

  cég

  vállalkozási forma

  cég név

  cég tulajdonos(ok) név

  telefonszám

  cím

  adószám